w w w . o p e v n e n i - m i l o s t o v i c e . c o m
25
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den

Původní webové stránky Klubu vojenské historie Opava byly zrušeny a zřízeny nové na webové adrese www.opevneni-milostovice.com. Proto prosím klikněte na předchozí odkaz pro přesměrování. Staré webové stránky budou časem umístěny na novém webu.

informace o muzeu | napsat webmasterovi

PK © 2006 KVH Opava